Phim Hồng Kông

 • HD
Ma Kiếng

The Mirror (1999)

 • HD
Dã Thú Đặc Cảnh

Beast Cops (1998)

 • HD
12 Đêm

Twelve Nights (2000)

 • HD
Dị Độ Không Gian

Inner Senses (2002)

 • HD
Sóng Dữ 2

Shock Wave 2 (2020)

 • HD
Thánh Bịp Vô Danh

My Name Is Nobody (2000)

 • HD
 • TM
Vô Gian Hành Giả: Sinh Tử Tiềm Hành

The Infernal Walker (2020)

 • HD
 • TM
Mình Làm Quen Nhé

May We Chat (2014)

 • HD
 • TM
Lần Đầu Tiên

First Time (2012)

Tập 894
 • HD
 • TM
Mái Ấm Gia Đình Phần 4

Come Home Love: Lo And Behold (2018)

 • HD
 • TM
Trùm Hương Cảng 2: Truy Sát Đại Phú Hào

Chasing The Dragon Ii: Wild Wild Bunch (2019)

 • HD
 • TM
Thiếu Lâm Tiếu Tử

Shaolin Popey II: Messy Temple (1994)

 • HD
 • TM
Kẻ Nằm Vùng

Undercover Punch and Gun (2019)

 • HD
 • TM
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân

Special Female Force 2 (2016‏)

Tập 10
 • HD
 • TM
Pháp Sư Bất Đắc Dĩ 2

The Exorcists 2nd Meter (2020)

 • HD
 • TM
Phì Long Quá Giang

Enter The Fat Dragon (2019)

25/25
 • HD
 • TM
Hồi Đáo Tam Quốc

Three Kingdoms Rpg (2012)

 • HD
 • TM
Thập Nguyệt Vi Thành

Bodyguards and Assassins (2009)

20/20
 • HD
 • TM
Mối Hận Kim Bình

Gentle Reflection (1994)

 • HD
 • TM
Vũ Khí Khêu Gợi

Naked Weapon (2002)

 • HD
 • TM
Hương Vị Trái Cấm

Ex (2010)

30/30
 • HD
 • TM
Bố Y Thần Tướng

Face to Fate (2006)

 • HD
 • TM
Con Mắt Âm Dương 3

The Eye 3 (2005)

 • HD
 • TM
Con Mắt Âm Dương

The Eye (2002)

 • HD
 • TM
Thiếu Niên Tô Khất Nhi

The Young Vagabond (1985)

 • HD
 • TM
Nhất Niệm Vô Minh

Mad World (2016)

 • HD
 • TM
Bắt Trùm CHo Vay

Shark Busters (2002)

 • HD
 • TM
Quý Ông Còn Zin

Mr. Virgin (1984)

 • HD
 • TM
Vô Vị Thần Tham

Loving You (1995)

 • HD
 • TM
Mã Vĩnh Trinh 97

Hero (1997)